ติดต่อเรา

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทรศัพท์ (office) 02-562-5000 ต่อ 5091 
โทรสาร (Office) 02-562-5092
ติดต่อประสานงานโครงการ อีเมล์ traceabilityproject@gmail.com
 
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 13,407