สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

1. ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพด้านการดำเนินธุรกิจแบบองค์รวม ตลอดจนข้อแนะนำ และแนวทางในการเพิ่มผลกำไร

2. ได้รับซอฟต์แวร์ฟรี และการฝึกอบรมการใช้งาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการตามสอบ และสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับการทำงานขององค์กรได้

3. เตรียมความพร้อมการรับมือกฏระเบียบด้านการตามสอบสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Visitors: 14,264